Quách Tuấn Khanh: Kinh nghiệm của tôi cho thấy nhiều lời hứa của đàn ông không phải là do đàn ông muốn hứa, mà là vì đàn ông bị ép hứa. Và khi bị ép hứa thì phải hứa cho người ép hứa hài lòng… Và có rất nhiều lý do để bạn không thể thực hiện được lời hứa đó…

quach-tuan-khanh-loi-hua-cua-dan-ong
Quách Tuấn Khanh làm khách mời trong “Chuyện Đêm Muộn” nói về “Lời hứa của đàn ông”

Trong một chủ đề rất thú vị của Chuyện Đêm Muộn đưa ra về lời hứa của cánh mày râu, diễn giả nổi tiếng Quách Tuấn Khanh đã dám làm “người đàn ông can đảm”, như MC Trác Thúy Miêu nói, xuất hiện trở lại trong chương trình talk show đặc biệt buổi đêm này để cùng nói về việc “thề non hẹn biển” của phái mạnh. Lời hứa là gì? Và tại sao lại nói về lời hứa của đàn ông? Ấy là như Trác Thúy Miêu đã nhận xét rằng những người đàn ông có thể tiền không có nhiều, danh cũng chẳng bao nhiêu, nhưng cái mà họ luôn có vô cùng giàu: ấy là những lý do.